Teatre Municipal de Portimão

L’exposició “Barcelona’s Multiverse”, una de les propostes del IV Festival de les Ciutats Invisibles de Portimão
L’exposició fotogràfica “Barcelona’s Multiverse”, que es va inaugurar i presentar durant l’estiu al Palau Robert, és una de les activitats programades en el IV Festival de les Ciutats Invisibles, que se celebra al Teatre municipal de la ciutat portuguesa de Portimão, a la regió de l’Algarve. Una mostra que ens trasllada a una Barcelona imaginària, amb escenaris nous que inventa Lluís Bussé, associant i encaixant imatges de llocs i monuments molt coneguts.
La Barcelona imaginària de Bussé, doctor en Filosofia i llicenciat en Belles Arts, és pura fantasia i sorpresa, amb multiplicitat d’imatges i perspectives inventades que dibuixen una altra Barcelona possible, que pot existir en un univers paral·lel. Les sorprenents imatges, en blanc i negre, de la Sagrada Família a la platja de la Mar Bella, la Torre Agbar al Parc Güell o la Plaça de Catalunya amb surfistes ens situen en una visió nova i original.
L’exercici creatiu de Lluís Bussé es basa en la combinació de disciplines diverses, busca la barreja d’art i ciència. En aquest cas associa la fotografia i la cosmologia, la disciplina filosòfica que tracta de l’origen i la constitució de l’Univers. La proposta s’inspira en la teoria del “multiverse” del matemàtic Hugh Everett, segons la qual el nostre univers pot ser un més d’altres possibles universos. El físic Max Tegmark (MIT) reforça aquesta idea quan classifica els universos existents en nivells diferents. El “multiverse” de primer nivell, en el qual es basa el llibre, assenyala que hi ha universos paral·lels que comparteixen les mateixes lleis i constants físiques que el nostre i que hi presenten, per tant, gran similitud.
Les fotografies que es presenten a l’exposició, produïda pel Palau Robert, pertanyen al llibre de Lluís Bussé “Barcelona’s Multiverse”, publicat en anglès per Damiani Editore, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. El llibre també aplega textos de diversos autors sobre la teoria del “multiverse”.
El Festival d’enguany està dedicat al novel·lista Eduardo Mendoza i a la seva novel·la “La Ciudad de los prodigios”, una novel·la d’Eduardo Mendoza publicada el 1986 i que fa referència a l’evolució de la ciutat de Barcelona en el període comprès entre les exposicions universals de 1888 y 1929. Aquest esdeveniment inclou una programació amb música, teatre, circ, dansa, fotografia, cinema i literatura.
The exhibition “Barcelona’s Multiverse”, on the line-up of activities at the Festival of Invisible Cities in Portimão
The photography exhibition “Barcelona’s Multiverse”, which opened and was on display at the Palau Robert this summer, is among the line-up of activities at the 4th edition of the Festival of Invisible Cities, held in the Municipal Theatre of the Portuguese city of Portimão, in the region of the Algarve. An exhibition that transports us to an imaginary Barcelona, with new scenarios invented by Lluís Bussé, who juxtaposes and fits together images of well-known locations and monuments.
Bussé, holding a PhD in Philosophy and a degree in Fine Arts, creates an imaginary Barcelona that is the epitome of fantasy and surprise, featuring a great variety of invented images and perspectives that depict another possible Barcelona, which might exist in a parallel universe. The surprising black-and-white images of the Sagrada Família at Mar Bella beach, the Torre Agbar at Park Güell and Plaça de Catalunya with surfers afford us a new and original perspective.
Lluís Bussé’s creative exercise draws its inspiration from the “multiverse” theory developed by the mathematician Hugh Everett, according to which our universe may be one of several possible universes.
%d bloggers like this: